สรรหา >>>>> สรรหามาฝาก 

 

 

 ศรัทธาและความเชื่อในประเพณีตัดผมไฟ

           

           การกระทำของมนุษย์ที่ประเพณีหรือวิถีที่สืบต่อกันมานั้น...........

           เราเชื่อว่ามักจะมาจากความรู้สึกอยู่สองอย่าง

           ความรู้สึกแรกนั้นคงจะมาจากความเชื่อ อาจเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ

           ความรู้สึกที่สองคือ เกิดจากศรัทธา ความรู้สึกที่เราคิดว่าเป็นความรุ้สึกอันยิ่งใหญ่เหลือเกินในตัวมนุษย์ มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย แต่มีความหมายในตัวเอง

           เมื่อพูดถึงความเชื่อและความศรัทธาขึ้นมาเราเลยอยากพาผู้อ่านไปสัมผัส............

       ประเพณีตัดผมไฟและประเพณีเมาลิดซึ่งเป็นประเพณีเฉลิมฉลองการเกิดของชาวอิสลามที่มัสยิดดารุลฟะละฮ์ ที่ชุมชนบ้านครัวเหนือกัน

ประเพณีนี้กระทำสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัด เป็นการกระทำเพื่อให้ประชาชนได้รู้ประวัติของท่านตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา

 

 

           

              พิธีเริ่มจากการการยืนเป็นวงกลมเพื่อกล่าวสรรเสริญชีวประวัติท่านศาสดาเป็นภาษาอาหรับ แล้วให้พ่อซึ่งเป็นคนอุ้มเด็กเดินวนเป็นวงกลม เพื่อให้คนที่ยืนอยู่ค่อยๆตัดผมเด็กทีละคน จากนั้นนำเส้นผมของทารกไปชั่งน้ำหนักแล้วบริจาคทองคำเท่ากับน้ำหนักของเส้นผมซึ่งเป็นประเพณีที่ท่านศาสดาได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างแก่ชาวมุสลิม

 

การยืนเป็นวงกลมเพื่อกล่าวสรรเสริญชีวประวัติท่านศาสดาเป็นภาษาอาหรับ

 

 

 

ประเพณีนี้ เป็นการกระทำให้แก่เด็กแรกเกิดอายุเพียง 7 วันก็สามารถกระทำได้ เป็นการเฉลิมฉลองที่มีประชาติอิสลามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เด็ก เพื่อให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลาม ให้ยึดมั่นในแนวทางคำสั่งสอนของศาสนาและให้อยู่ในโอวาทของพ่อแม่

 

 

 

 

 

 

edit @ 4 Mar 2010 16:14:41 by colourful community

Comment

Comment:

Tweet