ย้อนอดีตที่บ้านวิชาเยนทร์

posted on 04 Mar 2010 15:21 by colourfulcommunity
สรรหา >>>>> สรรหามาเล่า 

 

 

 

ย้อนอดีตที่บ้านวิชาเยนทร์

 

 

 

 

 
  

          อาคารสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้รับรองราชทูตฝรั่งเศส

 

 

 

 

             

                 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างที่พักให้แก่คณะทูตและบาทหลวงที่เมืองลพบุรี ต่อมาเมื่อชาวกรีกชื่อนายคอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Falcon) ได้เข้ามารับราชการอยู่ในราชสำนักจนได้รับความดีความชอบ สมเด็จพระนาราย์ทรงแต่งตั้งให้เป็น เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ และพระราชทานที่พักอาศัยให้ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูต อาคารส่วนใหญ่จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ผสมผสานกับศิลปะไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

               ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีประตูทางเข้ารวม 3 ประตู

 

 

 

 

 

 

 

            ด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนที่พักของออกญาวิชาเยนทร์ซึ่งเป็นชาวกรีกเดิมชื่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน เข้ามารับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ได้รับความดีความชอบและความไว้วางพระราชฤทัยในตำแหน่งสมุหนายกระหว่างปี 2228-2231 มีภริยาชื่อ มารี เดอร์กีมาร์ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ท้าวทองกีบม้า ต้นตำหรับขนมทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง

 

 

 

             

               ส่วนกลาง เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์

            ด้านทิศตะวันออก เป็นส่วนที่พักของคณะทูต และในปีพ.ศ.2228 ทูตจากฝรั่งเศส เชอวาเลีย เดอโชมองต์และคณะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี ได้เข้าพักที่ส่วนรับรองคณะทูตนี้ด้วย กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

  
  

    

 

ข้อมูลบางส่วนจาก            เอกสารแผ่นพับเมืองประวัติศาสตร์ ลพบุรี โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

  

 

edit @ 4 Mar 2010 20:09:29 by colourful community

Comment

Comment:

Tweet

แล้วทำไม มันร้างวะ

โดนเผาเหมือนอยุธยาป่ะ

#1 By BANG YOUR HEAD on 2010-03-04 19:47