มอญบางขันหมาก

posted on 04 Mar 2010 17:43 by colourfulcommunity

สรรสาระ >>>>> ถิ่นแห่งศรัทธา  

 

 

มอญบางขันหมาก

   

        มอญบางขันหมากมาตั้งถิ่นฐานที่จ.ลพบุรีเมื่อใดไม่สามารถระบุได้ซึ่งต่างจากชนชาวมอญในประเทศไทยในท้องถิ่นอื่นๆที่มีการย้ายถิ่นฐาที่แน่ชัด  แต่สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ก่อนปีพ.ศ.2393 เพราะมีหลักฐานที่ปรากฏคือ การสร้างวัดโพธิ์ระหัตซึ่งเชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในชุมชนมอญบางขันหมากซึ่งสร้างขึ้นในปีนั้น           

วัดอัมพวัน

          

            วัดอัมพวัน เป็นวัดรุ่นแรกๆของวัดมอญในชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก สร้างขึ้นราวพ.ศ.2415 มีเรื่องเล่ากันว่า กรมช้างซึ่งอยู่ภายในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ให้ควาญช้างนำช้างมาประมาณ 10 เชือก ไปเลี้ยงที่บริเวณใกล้วัดคลองตาสา (คลองข้างอุโบสถวัดกลางในปัจจุบัน) ต่อมามีช้างเชือกหนึ่งล้มตายลง กรมช้างจึงได้ขายช้างเชือกที่ตายไปแล้วนั้นได้เงินประมาณ 30 ตำลึง และได้นำเงินนั้นมาซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนมะม่วงของชาวบ้านราคา 30 ตำลึงพร้อมร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้นมาเรียกว่า วัดอัมพวัน ซึ่งแปลว่า ป่ามะม่วง     

 

                วัดอัมพวันตั้งอยู่ที่ตำบลบางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูงอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี อาคารเสนาสนะต่างๆ ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงมอญเก่า

 

 

 

 

อุโบสถมหาอุตต์

 

 

 

 

 

          เป็นอุโบสถขนาดเล็ก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน ฐานยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อยเป็นฐานบัว ตัวอาคารก่อสร้างด้วยผนังทึบทั้ง 4 ช่อง มีประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ประตู ไม่มีการประดับเช่นกัน แต่มีบันไดนาคปูนปั้นที่ประตูทางขึ้น หลังคาทรงจั่วมีชั้นลด 2 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ มีกำแพงแก้วเตี้ยๆล้อมรอบ ส่วนซุ้มประตูทางเข้ากำแพงแก้วด้านข้างเป็นซุ้มประตูขนาดเล็ก หน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกรอบหน้าบันหยักเป็นรูปสามเหลี่ยมฟันปลา ไม่มีลวดลายแบบง่ายๆ แต่เมื่อได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถราวปีพ.ศ.2493 จึงได้เปลี่ยนใบเสมาปูนปั้นตามแบบที่นิยมทั่วไป ปัจจุบันมีเสมาไม้สักของวัดอัมพวันเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

พระพุทธโคดมศากยราช (หลวงพ่อใหญ่)

 

 

 

 

 

เสาหงส์

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธศิลาหงสาวดี  

 

 

 ข้อมูลจาก

มอญบางขันหมาก วันรำลึกชนชาติมอญ โดย ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพมหานคร

มอญบางขันหมาก สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี

กลุ่มชาติพันธุ์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

 

 

edit @ 4 Mar 2010 20:14:55 by colourful community

Comment

Comment:

Tweet